NEJVĚTŠÍ VĚDECKÝ VELETRH V ČR!

2–4 / 6 / 2022

interaktivní expozice firem, institucí a ústavů Akademie věd ČR

CHCI TAKÉ VYSTAVOVAT V ROCE 2022!

STAŇTE SE VYSTAVOVATELE NA VELETRHU VĚDY 2022!

 

Jste firma nebo instituce, která chce prezentovat své produkty, výzkum nebo další programy či projekty? Prezentujete se stánkem na největším vědeckém veletrhu v České republice! Zabýváme se vědou ve všech jejích podobách a nabízíme svým návštěvníkům to nejzajímavější ze světa přírodních, technických, humanitních i společenských oborů, ale také aplikaci výzkumu v průmyslu a vývoji.

Letos můžete zároveň ve čtvrtek, během prvního dne Veletrhu vědy 2022, navštívit také veletrh laboratorních pomůcek LABOREXPO.

 

PREZENTUJTE — POTKEJTE STUDENTY — NETWORKUJTE

Jako firma, univerzita či vědecká instituce máte jedinečnou možnost zapojit se do dalšího ročníku Veletrhu vědy, který nabídne více než 100 expozic a desítky doprovodných akcí různého formátu. Pomocí interaktivních expozic, modelů či praktických dílen představte svou činnost a výrobky široké veřejnosti, zaujměte žáky středních škol nebo nabídněte vysokoškolským studentům možnosti zapojení či stáží ve vaší organizaci. Každý rok se k nám vydává stále více návštěvníků i popularizátorů – v roce 2019 se jednalo o rekordních 30 150 lidí.

CHCI TAKÉ VYSTAVOVAT V ROCE 2022!


JAK SE PREZENTOVAT?

Od inženýrství po kybernetiku či biotechnologie – technické vědy prezentujeme jako progresivní obor lidské činnosti, který se dramaticky v poslední době vyvíjí a přináší s sebou nejen technologický pokrok a inovaci průmyslu, ale také otázky spojené s hranicemi lidského poznání a vývoje. Návštěvníkům představujeme modely výrobních strojů, ukázky softwarů nebo nové a progresivní aplikace, které pomáhají v medicíně či výzkumu jako takovém.

Humanitní vědy jsou na veletrhu široce zastoupeny institucemi, výzkumnými ústavy, ale také neziskovými či dalšími organizacemi z oblasti historie, filozofie, literatury či umění. V rámci workshopů se mohli návštěvníci v minulých letech seznámit se způsoby výroby knižních vazeb v 16. století, s ukázkami vězeňské korespondence a poezie na počátku 50. let minulého století nebo zavítat do Díogénova sudu a zkoumat lidskou identitu, když se člověk zdá výdobytků moderní civilizace. Hranice kreativitě rozhodně neklademe!

Vystavovatelé z oblastí společenských věd, jako jsou ekonomie, sociologie či antropologie mohou využít celkové prezentace svého ústavu či firmy, a představit tak svou činnost, různorodé publikace, časopisy nebo ukázat návštěvníkům skrze webové aplikace, kde přehledně najdou informace o průzkumech veřejného mínění, statistiky a další veřejně přístupná a přehledně zpracovaná data z těchto vědeckých oblastí. Rovněž lze představit obor pomocí modelů a workshopů na vybraná témata v rámci své expozice.

Od chemických pokusů s běžnými potravinami, modelu rentgenové družice Athena, která bude v budoucnosti zkoumat černé díry, až po workshop o mutacích různých živočišných druhů. Přírodní vědy prezentujeme interaktivními modely, pokusy, ukázkami z laboratoří výzkumných ústavů či firem a jejich výrobními procesy z oblasti chemie, biologie, fyziky či medicíny. Hravou formou představujeme aktuální výzkum a způsoby, jak firmy využívají těchto vědeckých poznatků ve výrobě a v celkovém fungování organizace.

CHCI TAKÉ VYSTAVOVAT V ROCE 2022!

VYSTAVOVATELÉ Z MINULÝCH LET

Vystavovatelům na Veletrhu vědy rovněž nabízíme digitální prezentaci na našich webových stránkách během celého roku. Podívejte se na profily vystavovatelů z roku 2020!

 

 

KONTAKT

Kontakt pro firmy, univerzity a science centra
Nikol Láryšová
larysova@ssc.cas.cz
tel.: +420 221 403 852
mob.: +420 776 856 978

Kontakt pro pracoviště AV ČR
Marta Dlouhá
dlouha@ssc.cas.cz
tel.: +420 221 403 853
mob.: +420 731 426 970

Kontakt pro školy
rezervace@veletrhvedy.cz
mob.: +420 777 312 521

Kontakt pro média
Michaela Marková
markova@ssc.cas.cz
tel.: +420 221 403 854
mob.: +420 603 500 731

Informace o zpracování Vašich osobních údajů
z Veletrhu vědy: zou-vv18

ZÁKLADNÍ INFORMACE

OTEVÍRACÍ DOBA 10:00 – 18:00
VSTUPNÉ ZDARMA

JAK SE NA VELETRH DOSTANETE?

Metrem C do stanice Letňany + pěšky 3 min.

nebo

Linkami autobusu 110, 140, 158, 195, 201, 269, 295 do stanice Výstaviště Letňany.

Top