NEJVĚTŠÍ VĚDECKÝ VELETRH V ČR!

2–4 / 6 / 2022

interaktivní expozice firem, institucí a ústavů Akademie věd ČR

CHCI TAKÉ VYSTAVOVAT V ROCE 2022!

Vážení fanoušci a fanynky vědy! 

Vzhledem k právě probíhajícím opatřením, každým dnem měnící se situaci a zavádění dalších vládních nařízení, v zájmu ochrany zdraví vás, návštěvníků, jsme se rozhodli letošní ročník Veletrhu vědy zrušit. Věříme ale, že vaši žízeň po vědomostech a vědě uhasíme příští rok v červnu na Veletrhu vědy 2022!

Celý tým vám zachovává přízeň a věříme, že nám nynější změna poskytne prostor a čas udělat další ročník Veletrhu vědy 2022 pro vás o to lepším.

Přejeme vám hodně sil a hlavně pevné zdraví! 

PROČ SE STÁT VYSTAVOVATELEM?

 

Zabýváme se vědou ve všech jejích podobách a nabízíme svým návštěvníkům to nejzajímavější ze světa přírodních, technických, humanitních i společenských oborů, ale také aplikaci výzkumu v průmyslu a vývoji.

PREZENTUJTE — POTKEJTE STUDENTY — NETWORKUJTE

Jako firma, univerzita či vědecká instituce máte jedinečnou možnost zapojit se do dalšího ročníku Veletrhu vědy, který nabídne více než 100 expozic a desítky doprovodných akcí různého formátu. Pomocí interaktivních expozic, modelů či praktických dílen představte svou činnost a výrobky široké veřejnosti, zaujměte žáky středních škol nebo nabídněte vysokoškolským studentům možnosti zapojení či stáží ve vaší organizaci. Každý rok se k nám vydává stále více návštěvníků i popularizátorů – v roce 2019 se jednalo o rekordních 30 150 lidí.

CHCI TAKÉ VYSTAVOVAT V ROCE 2022!

Dotazník pro ústavy Akademie věd ČR a jejich expozice budeme publikovat na jaře 2022.

JAK SE PREZENTOVAT?

Od inženýrství po kybernetiku či biotechnologie – technické vědy prezentujeme jako progresivní obor lidské činnosti, který se dramaticky v poslední době vyvíjí a přináší s sebou nejen technologický pokrok a inovaci průmyslu, ale také otázky spojené s hranicemi lidského poznání a vývoje. Návštěvníkům představujeme modely výrobních strojů, ukázky softwarů nebo nové a progresivní aplikace, které pomáhají v medicíně či výzkumu jako takovém.

Humanitní vědy jsou na veletrhu široce zastoupeny institucemi, výzkumnými ústavy, ale také neziskovými či dalšími organizacemi z oblasti historie, filozofie, literatury či umění. V rámci workshopů se mohli návštěvníci v minulých letech seznámit se způsoby výroby knižních vazeb v 16. století, s ukázkami vězeňské korespondence a poezie na počátku 50. let minulého století nebo zavítat do Díogénova sudu a zkoumat lidskou identitu, když se člověk zdá výdobytků moderní civilizace. Hranice kreativitě rozhodně neklademe!

Vystavovatelé z oblastí společenských věd, jako jsou ekonomie, sociologie či antropologie mohou využít celkové prezentace svého ústavu či firmy, a představit tak svou činnost, různorodé publikace, časopisy nebo ukázat návštěvníkům skrze webové aplikace, kde přehledně najdou informace o průzkumech veřejného mínění, statistiky a další veřejně přístupná a přehledně zpracovaná data z těchto vědeckých oblastí. Rovněž lze představit obor pomocí modelů a workshopů na vybraná témata v rámci své expozice.

Od chemických pokusů s běžnými potravinami, modelu rentgenové družice Athena, která bude v budoucnosti zkoumat černé díry, až po workshop o mutacích různých živočišných druhů. Přírodní vědy prezentujeme interaktivními modely, pokusy, ukázkami z laboratoří výzkumných ústavů či firem a jejich výrobními procesy z oblasti chemie, biologie, fyziky či medicíny. Hravou formou představujeme aktuální výzkum a způsoby, jak firmy využívají těchto vědeckých poznatků ve výrobě a v celkovém fungování organizace.

CHCI TAKÉ VYSTAVOVAT V ROCE 2021!

VYSTAVOVATELÉ Z MINULÝCH LET

Vystavovatelům na Veletrhu vědy rovněž nabízíme digitální prezentaci na našich webových stránkách během celého roku. Podívejte se na profily vystavovatelů z roku 2020!

 

 

KONTAKT

Kontakt pro firmy, univerzity a science centra
Nikol Láryšová
larysova@ssc.cas.cz
tel.: +420 221 403 852
mob.: +420 776 856 978

Kontakt pro pracoviště AV ČR
Marta Dlouhá
dlouha@ssc.cas.cz
tel.: +420 221 403 853
mob.: +420 731 426 970

Kontakt pro školy
rezervace@veletrhvedy.cz
mob.: +420 777 312 521

Kontakt pro média
Michaela Marková
markova@ssc.cas.cz
tel.: +420 221 403 854
mob.: +420 603 500 731

Informace o zpracování Vašich osobních údajů
z Veletrhu vědy: zou-vv18

ZÁKLADNÍ INFORMACE
OTEVÍRACÍ DOBA 10:00 – 18:00
VSTUPNÉ ZDARMA
JAK SE NA VELETRH DOSTANETE?

Metrem C do stanice Letňany + pěšky 3 min.

nebo

Linkami autobusu 110, 140, 158, 195, 201, 269, 295 do stanice Výstaviště Letňany.

Top