Veletrh vědy: / Jsou pro nás roboti nadějí či hrozbou? Přijďte na panelovou diskuzi.

Jsou pro nás roboti nadějí či hrozbou? Přijďte na panelovou diskuzi.

Mohou roboti myslet? Trpět nebo zažívat radost? Je pro lidstvo umělá inteligence naděje či hrozba? To budou řešit přední čeští vědci v rámci panelové diskuze Robot a jeho (s)vědomí.

V dnešní době je téma robotů velmi aktuální. Roboti pronikají do automobilového průmyslu, někteří lidé si je dokáží v budoucnu představit i jako náhradu partnera. Robot jim nezlomí srdce, bude poslouchat na slovo…

Nemáme se ale robotů bát? Nevezmou nám v budoucnu práci? Budou chytřejší, než jsme my lidé?

Přijďte 8. června od 13:30 do 14:30 diskutovat s našimi hosty do Keplerova sálu na panelovou diskuzi Robot a jeho (s)vědomí.

Skvělý moderátor Václav Moravec bude diskutovat s těmito hosty: PhDr. David Černý, Ph.D. studoval filosofii na univerzitách v Bologni a Římě a posléze získal doktorát z filosofie na Karlově univerzitě v Praze. V současné době je vědeckým pracovníkem Ústavu státu a práva AV ČR.

Mgr. Robin Kopecký je doktorandem v oboru evoluční biologie na Přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity v Praze, předtím získal magisterský titul z filosofie na Filosofické fakultě UK. Pracuje na vybraných tématech z oblasti aplikované etiky a experimentální filosofie, včetně etiky autonomních vozidel a morálních intuic dospělých i dětí.

PhDr. Tomáš Hříbek, Ph.D. je vědeckým pracovníkem Filosofického ústavu AV ČR v Praze. Jeho odborné zájmy se pohybují od témat ve filosofii mysli a filosofii biologie k etice až estetice.

prof. RNDr. Jiří Wiedermann, DrSc. je uznávaný odborník na poli informatiky, jenž pracuje v Ústavu informatiky AV ČR. V letech 2000-2017 byl ředitelem ústavu.

Na panelovou diskuzi jsou poslední volná místa, registrujte si je zde: http://registrace.veletrhvedy.cz/cz/2019/register.html#slot_13

 

Další aktuality

 

 

 

 

 

 

Top