Veletrh vědy: / Věda v Game of Thrones: Jak rychle by létali draci, kdyby skutečně existovali?

Věda v Game of Thrones: Jak rychle by létali draci, kdyby skutečně existovali?

Draci hrají v seriálu Game of Thrones jednu z nejzásadnějších rolí. Jak by však obstáli v reálném světě? Dokázali by vůbec létat? A jakou rychlostí? Biochemik Miroslav Peřina, který bude jedním z hostů panelové diskuse Věda pro fanoušky Hry o trůny pro vás sepsal malou ochutnávku toho, o čem se chystá mluvit v sobotu 8. června 2019.

Pokud chceme odpovědět na otázku týkající se rychlosti letu, musíme si nejdříve položit otázku, zda by draci, tak jak je prezentuje seriál, vůbec mohli létat.

V seriálu jsou draci limitováni principem proporcionality. Ten říká, že při zvětšení objektu roste jeho povrch s druhou mocninou a jeho objem se třetí mocninou (při zvětšení na dvojnásobek je povrch čtyřnásoben a objem osminásoben).

Princip, jehož základy předložil už Galileo Galilei, je užívaný a důležitý ve strojírenství nebo biomechanice. Umožnuje vysvětlit, proč dešťové kapky nepřesahují určitou velikost, nebo proč je pro velká zvířata, jako jsou sloni, náročnější se ochlazovat než pro myši.

Když princip aplikujeme na draky, tak nám za předpokladu zemské fyziologie a jejich vývoje z plazů, vychází, že při poměru velikosti těla a křídel by byli velice nemotornými letci. Z pohledu fyziky čelí podobné nepřízni i čmeláci, kteří jsou však jako zástupci hmyzu mnohem lehčí a pro let používají oscilaci křídel. Tedy jiný mechanismus než letci podobní ptákům, k nimž se řadí i draci.

Pokud by draci měli opravdu umět létat, museli by být hodně odlehčení. Podobně jako v případě ptáků – museli by mít duté kosti a vzdušné vaky, které by byly naplněny nejlépe plynem lehčím než vzduch, třeba vodíkem, heliem nebo methanem. Zajímavé by bylo, pokud by měli uzpůsobený celkový metabolismus a využívali by vysokého výdeje tepelné energie k ohřívání těla a případných vaků s tělními plyny pro ještě větší nadlehčení.

Z reálného pohledu tedy není nemožné, aby draci létali. Minimálně rychlostí nejpomalejšího ptáka (Sluky americké) – tedy 10 km/h, pravděpodobně i okolo 25 km/h. Většina přizpůsobení, které jsme zmínili, by však vedla k tomu, že by draci byli podobně křehcí a zranitelní jako většina známých ptáků.

Co se týče jejich možné rychlosti, v epizodě Beyond the Wall museli draci společně s havrany urazit vzdálenost mezi Dračím kamenem a Východní hlídkou (přibližně tisíc kilometrů) v poměrně krátkém čase. Maximální rychlost obyčejných havranů se pohybuje okolo 80 km/h. Při této rychlosti by vzdálenost urazili asi za 13 hodin. Pokud by chtěli draci být rychlejší, jsou limitováni přítomností lidského jezdce a jejich maximální rychlost by byla asi 240 km/h. To výrazně převyšuje maximální rychlost „našeho“ nejrychlejšího letce – netopýra Tadarida (11 g), který umí létat rychlostí 160 km/h.

Je tedy jasné, že draci by nikdy nedosáhli rychlosti jako v seriálu. S určitými, vědecky odůvodnitelnými adaptacemi je ale možné, že pokud by existovali, létat by dokázali.

Top