PRO VYSTAVOVATELE

VELETRH VĚDY

Jako firma, univerzita či vědecká instituce máte jedinečnou možnost zapojit se do dalšího Veletrhu vědy 2022, který nabídne během tří dnů od 2. do 4. 6. 2022 více než 100 expozic a desítky doprovodných akcí různého formátu. Máte-li zájem se stát vystavovatelem, vyplňte vstupní formulář, na základně kterého vás budeme kontaktovat a nastavíme spolupráci vaší firmě či instituci na míru. Přehled vystavovatelů budeme postupně zveřejňovat a doplňovat.

PROČ VYSTAVOVAT PRÁVĚ U NÁS?

Chci vystavovat na Veletrhu vědy 2022

JSME FIRMA

Jako firma máte jedinečnou možnost zapojit se do dalšího Veletrhu vědy 2022, který nabídne během tří dnů od 2. do 4. 6. 2022 více než 100 expozic a desítky doprovodných akcí různého formátu.  Firmám neklademe žádná omezení, můžete být start-upem, který vyvíjí zajímavý výrobek, velkou mezinárodní firmou, která chce představit své služby široké veřejnosti nebo firmou lokální (strojařskou, textilní, potravinářskou, apod.), která chce oslovit nové zaměstnance a navázat partnerství.

JSME INSTITUCE

Jako univerzita se na Veletrhu vědy můžete prezentovat široké veřejnosti a potenciálním vysokoškolským studentům. Můžete se zde prezentovat komplexně jako vzdělávací instituce nebo skrze příslušnou fakultu či katedru s konkrétním výzkumem, iniciativou, objevem, apod. Na Veletrhu vědy se rovněž prezentují science centra s některou ze svých stálých či putovních expozicí, nebo vědecké ústavy se svým probíhajícím či již aplikovaným výzkumem. Na Veletrhu vědy se dále prezentují také ministerstva se svými programy a iniciativami či neziskové organizace.

JSME ÚSTAV AKADEMIE VĚD ČR

Jako špičkový ústav Akademie věd ČR máte možnost zapojit se do Veletrhu vědy a prezentovat svůj aktuální výzkum široké veřejnosti pomocí {„type“:“block“,“srcIndex“:0,“srcClientId“:“fd00fcc6-e592-4870-8e4f-b1545bfb16f5″,“srcRootClientId“:““}interaktivních expozic. Dotazníkový formulář pro ústavy AV ČR budeme publikovat na našich webových stránkách na jaře 2021.

JAK SE STÁT VYSTAVOVATELEM?

Máte-li zájem se stát vystavovatelem, vyplňte vstupní formulář, na základně kterého vás budeme kontaktovat a nastavíme spolupráci vaší firmě či instituci na míru. Přehled vystavovatelů budeme postupně zveřejňovat a doplňovat.

Vybereme spolu pro vás ten nejlepší formát expozice

Firmám a institucím nabízíme možnost pronájmu volné plochy (cena se odvíjí od počtu m²), nebo pronájem plochy s již postaveným stánkem. Záleží jen na vašich představách. Pomůžeme vám vybrat takový rozměr a formu, která pro vás bude ta nejlepší. Velké a/nebo interaktivní expozice jsou schopny nalákat až tisíce návštěvníků za den!

 

2 Pomůžeme vám vybrat technické služby, mobiliář a formu propagace 

Po volbě rozměru expozice si sepíšeme vaše požadavky na technické vybavení a mobiliář. Pokud máte mobiliář svůj, nemusíte si od nás nic půjčovat. Rovněž si můžete navíc zakoupit propagaci vaší firmy či instituce před i během konání akce.

3 Potvrdíme si finální cenu 

Všechny své požadavky v posledním kroku vyplníte do FORMULÁŘE VYSTAVOVATELE a odešlete na uvedenou adresu. Organizátor vám potvrdí finální cenu a pošle návrh smlouvy.

HARMONOGRAM AKCE

Všechny své požadavky v posledním kroku vyplníte do FORMULÁŘE VYSTAVOVATELE a odešlete na uvedenou adresu. Organizátor vám potvrdí finální cenu a pošle návrh smlouvy.