O VELETRHU

Veletrh vědy je největší populárně naučná akce v České republice, kterou každoročně od roku 2015 pořádá Akademie věd ČR. Zabývá se vědou ve všech jejích podobách a nabízí svým návštěvníkům to nejzajímavější ze světa přírodních, technických, humanitních i společenských oborů. Představuje vědu a výzkum jako fascinující a zásadní odvětví lidské činnosti. Vědu pak návštěvníci veletrhu zažijí na vlastní kůži prostřednictvím interaktivních exponátů, modelů, mobilních laboratoří a praktických dílen. Meze vědě a kreativitě neklademe.

100+ EXPOZIC A REKORDNÍ NÁVŠTĚVNOST

Každý rok se k nám vydává stále více návštěvníků i popularizátorů – v roce 2019 se jednalo o rekordních 30 150 lidí. Veletrh vědy se tak během několika let zásadně rozrostl a stal se jedním z nejrychleji rostoucích a nejprogresivnějších veletrhů v České republice. Počet návštěvníků, vystavovatelů, mediálních a dalších výstupů za rok 2019 je toho důkazem:

CO JE NAŠÍM POSLÁNÍM

      Prostřednictvím přizvaných popularizátorů, akademiků a odborníků přibližovat hravou a interaktivní formou komplexní vědecké fenomény a aktuální výzkum

      Popularizovat vědu cestou kreativních expozic, modelů, simulátorů, laboratoří a dalších forem prezentace a představovat ji jako fascinující a zásadní odvětví lidské činnosti

      Představovat aktuální špičkový výzkum ze světa přírodních, technických, humanitních a společenských oborů a jeho aplikaci v rámci běžného života i průmyslového a dalšího využití

      Aktivně podporovat nábor nových studentů, uplatnění absolventů ve vědeckých a výzkumných institucích a profesní rozvoj pedagogů

      Přibližovat veřejnosti odborné i laické palčivá témata nejen české společnosti, vědy a výzkumu, ale lidské civilizace a globální společnosti jako takové

      Propojovat odborníky a odbornice z akademické sféry a vědeckých institucí s veřejností a komerčním průmyslem

Cílem Veletrhu vědy je přitáhnout pozornost veřejnosti k české vědě a výzkumu a současně ukazovat dalším vědeckým institucím, že prezentovat jejich práci veřejnosti má význam. Letošní návštěvnost je toho důkazem.

– PhDr. Kateřina Sobotková, ředitelka Divize vnějších vztahů Střediska společných činností AV ČR 

JAK VYPADAL VELETRH V MINULÝCH LETECH

JAK SE VELETRH MĚNIL V ČASE

Veletrh vědy 2015

Vůbec první Veletrh vědy se uskutečnil v roce 2015 a představil návštěvníkům mimo jiné expozici CERNu či Evropské jižní observatoře.
Pro velký zájem byl zařazen mezi pravidelné popularizační projekty Akademie věd ČR.

| Veletrh vědy 2016

Druhý ročník Veletrhu vědy se konal ve dnech 19.–21. května 2016. Na výstavišti PVA EXPO Praha se sešli zájemci o vědu všeho věku, od předškolních dětí až po seniory. Největší zájem návštěvníků vzbudila mimo jiné umělá inteligence s robotickými avatary, mobilní planetária, představení Úžasného divadla fyziky a stánek Ústavu jaderné fyziky AV ČR. Veletrh navštívilo 14 000 lidí.

| Veletrh vědy 2017

Na Veletrh vědy v roce 2017 dorazilo úctyhodných 17 000 návštěvníků. Špičková pracoviště Akademie věd ČR, vysoké školy i inovační firmy zde představily nespočet novinek a zajímavostí ze světa vědy a výzkumu. Novinkou byla zóna pro studenty a absolventy vysokých škol, kteří měli možnost seznámit se s nabídkou volných pracovních míst výzkumných institucí a inovačních firem, které hledají talentované studenty. Návštěvníci zhlédli premiéru představení Vesmír s Pavlem Liškou a Pavlem Suchanem a zapojili se do panelových diskuzí, kterými provázel Václav Moravec. Na veletrhu spolupracovali youtubeři Martin Rota a Tomáš Touha.

| Veletrh vědy 2018

Na ploše 8 000 m² se laické i odborné veřejnosti představilo na 100 expozic ze všech vědních oblastí. Do veletrhu se zapojilo 40 pracovišť Akademie věd ČR, univerzity, další vědecké instituce a firmy.

Do tajů vědy pronikli návštěvníci prostřednictvím simulátoru gravitace, laserového bludiště, workshopů o falzátorských postupech, temné komory, v níž se vyvolávaly fotky, nebo pilotního trenažéru od AERO Vodochody, a. s. Česká televize přivezla na veletrh moderní přenosový vůz zabírající téměř třetinu jedné z hal. Hlavní partner veletrhu, společnost Zálesí, a. s., představil moderní robotickou linku.

Stánky vystavovatelů doplnily panelové diskuze a přednášky. Velký ohlas vyvolaly diskuze Fake news: (NE)věřte médiím s dr. Daliborem Dobiášem z Ústavu pro českou literaturu AV ČR, Janem Tvrdoněm ze serveru Demagog.cz a Nikitou Poljakovem ze serveru Aktualne.cz. Panelové diskuze moderoval Václav Moravec. Kromě fake news se mluvilo i o tom, jakou stopu zanechávají Češi ve vesmírných projektech, a také o léčbě 21. století. Všechny tři panelové diskuze z Veletrhu vědy a vybrané přednášky můžete zhlédnout na facebooku akce.

| Veletrh vědy 2019

V pořadí již pátý ročník se opět konal v moderních výstavních halách areálu PVA EXPO v Praze. Na vědecké nadšence čekalo přes 100 expozic od Akademie věd ČR, univerzit, vědeckých institucí, inovativních firem a dalších externích vystavovatelů.

Lidé mohli navštívit renesanční tiskařskou dílnu, zažít, jaké to je být držen za komunistického režimu ve vězení, prohlédnout si model černé díry nebo si potěžkat pravý románský meč – a k tomu se člověk jen tak nedostane. Součástí expozic byly i mobilní laboratoře. Jedna taková laboratoř, zabývající se primárně vývojem léčiv, byla stylizovaná do campingového přívěsu, kde si mohli návštěvníci v reálném čase prohlédnout množení rakovinových buněk. Veletrhu se zúčastnili dále i tvůrci interaktivní a celosvětově oceňované výukové simulace Atentát.

Součástí veletrhu byl i rozsáhlý a různorodý doprovodný program pro pedagogy i laickou veřejnost. Od workshopů a science show až po panelové diskuze.

Zpět na hlavní stranu