Veletrh vědy: /

ALZHEIMER NADAČNÍ FOND

ALZHEIMER NADAČNÍ FOND

Podporujeme výzkum a vzdělávání odborníků v oblasti Alzheimerovy choroby a dalších neurodegenerativních onemocnění mozku.

| NABÍZÍME MLADÝM VĚDCŮM A VĚDKYNÍM ÚČAST V NÁSLEDUJÍCÍCH KURZECH:

 AVASTipendium  pro lidský mozek – stipendijní program určený na  podporu rozvoje léčby a výzkumu ACH a dalších neurodegenerativních onemocnění mozku. 

 Stipendium pro vědkyně – matky – cílem projektu je zlepšit situaci a postavení matek v jejich profesním vědeckém životě a umožnit jim skloubit vědeckou kariéru s péčí o děti.

✔ Soutěž o Cenu manželů Elišky a Zdeňka Strmiskových za význačný přínos k výzkumu a léčbě ACH a spřízněných neurodegenerativních onemocnění.

 Soutěž o Cenu MUDr. Jana Bureše za nejlepší odbornou publikaci mladých autorů, zaměřenou na problematiku ACH a demencí v oblasti neurologie, psychiatrie, geriatrie a neurověd. 

 Pravidelné soutěže o cestovní granty na prestižní světové konference (AAIC, EAN, ADPD).

 Přednášky renomovaných odborníků z celého světa, kteří sdílejí své zkušenosti.

 Alzheimer Café –  pravidelné neformální setkávání lidí, kteří pečují o člověka s ACH a odborníků na různá témata (www.alzheimercafe.cz). 

 ALZHEIMER POINT – poradna pro pečující a osoby s kognitivní poruchou.

Chcete se aktivně zúčastnit odborné konference, zajímavého kurzu nebo máte nabídku stáže na zahraničním pracovišti? Přihlaste se do některé z našich soutěží nebo podejte samostatnou žádost.

| STIPENDIUM PRO VĚDKYNĚ – MATKY

Financováno edukačním programem společnosti MIBCON.

Cílem projektu je umožnit ženám – matkám skloubit vědeckou kariéru s péčí o malé děti, která je v českém prostředí stále především záležitostí žen. Vědkyně – matky jsou oproti bezdětným či vědcům, kteří mají péči o děti zajištěnou (obvykle matkou), v nevýhodě. Vědkyně – matky mívají nižší příjmy kvůli potřebě dělit čas mezi péči o dítě a vysoce konkurenční a duševně náročnou vědeckou práci. Nemohou si proto dovolit hradit pobyt dítěte v předškolních zařízeních, což by jim uvolnilo čas a mentální prostor, který by mohly plně věnovat vědecké práci. V některých případech může celá tato situace vést i k rozhodnutí vědecké prostředí opustit. Společnost tak přichází o velmi nadějné vědkyně, které se rozhodly být matkami, ale nedostalo se jim potřebného zázemí a podpory pro jejich profesní růst.

ŽÁDOST O PODPORU VĚDKYNÍM – MATKÁM

WEBOVÉ STRÁNKY VYSTAVOVATELE

FACEBOOK VYSTAVOVATELE

| NAŠI STIPENDISTÉ: Mgr. Lenka Hromádková, Ph.D.

Naši stipendisté – Mgr. Lenka Hromádková, Ph.D.

Kvůli současné situaci zatím nevíme, jaká bude podoba letošních AVASTipendií, mějte s námi prosím trpělivost, brzo snad budeme moudřejší. Věříme ale, že stipendijní program AVASTipendium, který už několik let vyhlašujeme společně s Nadační fond Avast bude v budoucnu pokračovat. V mezičase si pusťte video, ve kterém Lenka Hromádková, jedna z našich stipendistek, popisuje jakým výzkumem se zabývá, a kam v rámci AVASTipendia vyjela na stáž 💫

Zveřejnil(a) Alzheimer nadační fond dne Pátek 27. března 2020

| DALŠÍ VYSTAVOVATELÉ

Top