Veletrh vědy: /

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, PRAHA, v.v.i.

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, PRAHA, v.v.i.

ARÚ Praha se zabývá archeologickým výzkumem lidské historie od pravěku po moderní dobu. 

Naše odborná činnost zasahuje do všech oblastí studia archeologických pramenů, a to od fáze terénního výzkumu, přes studium artefaktů a ekofaktů v kontextu archeologických kultur, až po zobecňující modely minulých společností.

| ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM

Provádíme archeologický výzkum na území Čech, podle potřeby a tematického zaměření však i na jiných místech v Evropě a ve světě. Podílíme se na památkové ochraně archeologických pramenů jako součásti národního kulturního dědictví, a to v oblasti legislativní, informační i praktické. S touto sférou souvisí budování centrálního archivu terénní dokumentace a jeho převod do digitální podoby. Rozvíjíme a spravujeme největší oborovou knihovnu v ČR a zpřístupňujeme ji odborníkům, studentům i širší veřejnosti. Jsme také největším vydavatelem odborné archeologické literatury v ČR.

A protože nežijeme jenom historií a snažíme se archeologii zpřístupnit široké veřejnosti, zveme Vás na průzkum Archeologického informačního systému České republiky (AIS CR), který dlouhodobě vytváříme společně s Archeologickým ústavem v Brně.

ARCHEOLOGICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

WEBOVÉ STRÁNKY VYSTAVOVATELE

FACEBOOK VYSTAVOVATELE

V listopadu r. 2019 oslavil náš ústav již stoleté výročí od svého založení. Při této příležitosti vznikl dokumentární půlhodinový film Pod povrchem.

| POD POVRCHEM – STOLETÉ PŮSOBENÍ ARCHEOLOGICKÉHO ÚSTAVU

| 100 LET ARCHEOLOGICKÉHO ÚSTAVU V PRAZE (virtuální výstava)

PŘEJÍT NA VÝSTAVU

| ZANIKLÉ EXPOZITURY ARCHEOLOGICKÉHO ÚSTAVU PRAHA (virtuální výstava)

PŘEJÍT NA VÝSTAVU

| DALŠÍ VYSTAVOVATELÉ

Top