Veletrh vědy: /

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGIÍ AV ČR (CETTAV)

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGIÍ AV ČR (CETTAV)

Jsme CETTAV, Centrum transferu technologií AV ČR, specializované oddělení Střediska společných činností AV ČR. 

Poskytujeme služby a vzdělávání všem pracovištím AV ČR v oblasti uplatňování výsledků výzkumu v praxi. Pomáháme vědeckým týmům s konkrétními případy komercializace výsledků, analýzou potenciálu praktického uplatnění, strategií ochrany duševního vlastnictví i smluvním zajištěním spoluprací s aplikačním sektorem. Přispíváme k profesnímu rozvoji pracovníků transferu znalostí.

| MEZI NAŠE SLUŽBY PATŘÍ

  • Zavedení systému transferu technologií
  • Smlouvy ve výzkumu
  • Ochrana duševního vlastnictví
  • Licencování a komercializace
  • Workshopy a semináře na míru
  • Zahraniční networking

Nabízíme analýzy patentového portfolia, jsme respektovanou konzultační autoritou v oblasti smluvních vztahů a poskytujeme specializované vzdělávání, semináře a workshopy pro vědecké pracovníky, technickohospodářskou správu a pracovníky transferu znalostí.

NABÍDKA PRO ÚSTAVY AV ČR

Nabízíme podporu při sjednávání spolupráce s podniky. Zkušenosti s transferem znalostí nám pomáhají chápat problematiku šířeji. Snažíme se o důkladnou analýzu i pochopení každé situace. Formou konzultací pomáháme ústavům AV ČR nejen s výběrem výsledků vhodných pro transfer, ale i vytvářením nabídek.

NABÍDKA AKTUÁLNÍCH AKCÍ

WEBOVÉ STRÁNKY VYSTAVOVATELE

| DALŠÍ VYSTAVOVATELÉ

Top