Veletrh vědy: /

FAKULTA JADERNÁ A FYZIKÁLNĚ INŽENÝRSKÁ (ČVUT)

FAKULTA JADERNÁ A FYZIKÁLNĚ INŽENÝRSKÁ ČVUT V PRAZE

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze (FJFI) je přírodovědnou základnou ČVUT pro matematiku, fyziku, chemii, informatiku a jejich aplikace v technických vědách i v inženýrské praxi.  Orientuje se na pokročilý základní i aplikovaný výzkum a moderní výuku.

Kromě jaderných věd se fakulta věnuje výzkumu a výuce v oblasti kvantových technologií či laserů, studenti mohou na fakultě pracovat s plazmatem i nanotechnologiemi. K dispozici jsou jim špičkové laboratoře, kde se vyvíjejí nové lékařské metody využitelné například pro léčbu rakoviny, testují se zde materiály pro letecký průmysl. Velký důraz klade i na matematické inženýrství a informatiku.

Unikátní školní a vědecká zařízení, jako je například štěpný jaderný reaktor VR-1 Vrabec či fúzní reaktor tokamak Golem, využívají nejen vědci a studenti fakulty, ale také studenti jiných univerzit a četní zahraniční experti. Reaktor VR-1 je součástí mezinárodní sítě reaktorů, které byly ve spolupráci s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii vybaveny systémem Internet Reactor Laboratory pro vzdálenou výuku.

Fakulta pořádá řadu akcí určených především zájemcům o studium. Studenti středních škol se tak mohou na den stát částicovým fyzikem, radiologickým fyzikem nebo reaktorovým fyzikem. Každoročně u příležitosti Mezinárodního dne žen a dívek ve vědě FJFI pořádá akci Staň se na den vědkyní a pro 200 středoškoláků připravuje tradiční Týden vědy na Jaderce. Další akce pro veřejnost najdete na webu fakulty.

| K JÁDRUM VĚCI S TOMÁŠEM VRBOU

O ionizujícím záření v medicíně, jaké přístroje záření využívá a mnoho více.

WEBOVÉ STRÁNKY VYSTAVOVATELE

FACEBOOK VYSTAVOVATELE

| PODÍVEJTE SE I DO LABORATOŘÍ

| DALŠÍ VYSTAVOVATELÉ

Top