Veletrh vědy: /

KOMISE J. WILLIAMA FULBRIGHTA

KOMISE J. WILLIAMA FULBRIGHTA

Komise J. Williama Fulbrighta je mezivládní česko-americkou organizací založenou za účelem podpory vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými prostřednictvím stipendijních programů a poradenských a informačních služeb.

Komise vznikla v roce 1991 na základě dohody mezi vládami České republiky a Spojených států. Obě vlády se rovným dílem podílejí na financování Fulbrightova programu a práce Komise.

Hlavní náplní práce Fulbrightovy komise je správa vládních stipendií, případně dalších programů pro studium, výzkum a výuku v USA pro české občany a naopak pro americké stipendisty na akademických institucích v České republice. Správa programů zahrnuje aktivity spojené s výběrovým řízením i s pobytem stipendistů v USA nebo v České republice.

Fulbrightova komise také provozuje Poradenské centrum, které patří do oficiální informační sítě EducationUSA. Centrum poskytuje všem zájemcům komplexní, nezkreslené a aktuální informace o možnostech studia v USA a bezplatné poradenství. Slouží také jako zdroj informací pro americké zájemce o studium či výzkum v České republice a asistuje zástupcům amerických škol a vzdělávacích organizací.

| DLOUHODOBÉ CÍLE FULBRIGHTOVY KOMISE

  zvyšování odbornosti v jednotlivých oborech a pobídka rozvoje nových oborů, v nichž vzájemná spolupráce napomůže jejich dalšímu rozvoji,

  podpora vynikajících osobností, zřizování programů, na jejichž financování se podílí zúčastněné instituce,

  prohlubování povědomí o programech a dalších možnostech studia a výzkumu v USA a zvyšování prestiže programů.

| JAKÉ JE BÝT FULBRIGHTEREM?

Pravidelně sdílíme články našich českých i amerických stipendistů. Více na http://czechfulbright.blogspot.com/.

WEBOVÉ STRÁNKY VYSTAVOVATELE

FACEBOOK VYSTAVOVATELE

| DALŠÍ VYSTAVOVATELÉ

Top