Veletrh vědy: /

LOGISCOOL

LOGISCOOL

Programování je jedna z nejdůležitějších znalostí, kterou dnes můžeme získat, protože posiluje dovednosti, které jsou užitečné ve všech oblastech života: rozvíjí kreativitu, kritické a algoritmické myšlení a schopnost řešit problémy. Děti převádějí své vlastní příběhy, fantazii a osobní zážitky do kódu, a tak rozvíjejí schop- nost se vyjádřit a také své sebevědomí.

| ZNALOSTI PRO BUDOUCNOST

Až dospějí, bude značné procento dnešních dětí vykonávat zaměstnání, které si dnes ani nedokážeme před- stavit. Programování a další dovednosti, které společně s tím získají, pomohou dnešním dětem bez obav, připraveně a úspěšně čelit výzvám budoucnosti bez ohledu na to, kam je život zavane.

| JUNIOR HACKER

| UČENÍ HROU

Pomocí her, zábavných metod a mnoha let vzdělávacích zkušeností pomáháme dětem naučit se, jak snad- no a hravě programovat. Naše lekce jsou interaktivní a zaměřené na praxi, nikolv teorii. Vyvíjíme vlastní vzdělávací platformu Scoolccode, která „roste“ s našimi studenty, což umožňuje dosáhnout optimálního pokroku u všech věkových kategorií a zajišťuje zábavný proces učení.

| ŽIJEME PROJEKTY

Naším cílem je, aby studenti odcházeli po každé hodině domů s pocitem radosti, že vytvořili něco nového, na co mohou být pyšní. Jednotlivé projekty rozdělují učební osnovy na logické celky, které našim studentům poskytují neustálou motivaci a výzvy, které odpovídají jejich věku.
Naše třídy tvoří malé skupiny dětí, kde vedle samostatné práce důležitou roli hraje také přímý kontakt s učitelem a ostatními dětmi, to umožňuje našim studentům procvičovat komunikaci a schopnost spolupráce.

| UČEBNÍ PLÁN & NÁSTROJE PRO VÝUKU

Námi vyvinutá, unikátní vzdělávací platforma byla navržena tak, aby dětem usnadňovala učení kódování. Studenti nejprve sestavují programy pomocí grafických bloků s příkazy a pak v závislosti na jejich věku a úrovni znalostí plynule přecházejí do psaného programovacího jazyka, to jim výrazně usnadňuje smíšený režim, kdy vidí jak bloky tak psaný kód zároveň.

| NAŠI LEKTOŘI JSOU VZORY PRO DĚTI

Na našich školách se studenti vždy setkávají s mladými, vzdělanými učiteli. Mezi nimi jsou programátoři, fyzici, matematici i budoucí učitelé, jedno mají společné – zájem o digitální svět dětí, snadno s nimi tak nacházejí společnou řeč. Prostřednictvím pečlivého výběru, školení a trvalé podpory zajišťujeme, aby naši lektoři věděli přesně, jak učit a motivovat studenty.

page1image53363728

| INSPIRUJÍCÍ PROSTŘEDÍ

V Logiscool věříme, že k rychlému rozvoji našich studentů přispívá zejména úzký vztah mezi učitelem a stu- dentem, společná komunita dětí a praktické úkoly. Naše školy jsou zařízeny v moderním, inspirujícím stylu, kde jsou rodiče vždy vítáni, aby byli součástí úspěchu svých dětí.

Kromě fyzického prostředí pomáháme našim studentům také vyjadřovat svou kreativitu v digitálním světě: v platformě MyLogiscool, která sdružuje mezinárodní komunitu našich studentů, naleznou děti spoustu zábavných her a kvízů a mohou sdílet své nejlepší projekty s ostatními. Z našich studentů se místo pasivních uživatelů a příjemců banálního obsahu stávají aktivní, kreativní tvůrci. S více než 800 hodinami profesionálně promyšlených učebních plánů, které neustále vyvíjíme na základě zpětné vazby, zajistíme, aby se dětská zvědavost přeměnila na užitečný a efektivní proces učení.

| VÍCE NEŽ JEN KÓDOVÁNÍ

Věříme, že klíčem k úspěchu (nejen) v digitálním světě je touha učit se stále novým věcem a otevřenost k inovacím. Proto se studenti v Logiscool mohou nejen naučit programovat, ale také vyzkoušet mnoho dalších oblastí (robotika, multimediální kurzy, obchodní dovednosti, design her atd.). Různé kurzy a tábory lze absolvovat postupně nebo i současně, takže proces učení lze vždy přizpůsobit aktuálnímu zájmu dětí. Sledujeme neustále, co je nového ve světě techniky, a každý rok otevíráme nové kurzy a tábory. Díky rozmanitosti našií nabídky u nás najde svůj kurz každý.

BROŽURA LOGISCOOL

WEBOVÉ STRÁNKY VYSTAVOVATELE

FACEBOOK VYSTAVOVATELE

| DALŠÍ VYSTAVOVATELÉ

Top