Veletrh vědy: /

NAKLADATELSTVÍ ACADEMIA

NAKLADATELSTVÍ ACADEMIA

Nakladatelství vzniklo v roce 1953 původně jako nakladatelství Československé Akademie věd. Název Academia nese od roku 1966. Od roku 2006 je součástí Střediska společných činností Akademie věd České republiky.

| CO DĚLÁME

Academia zaujímá svou ediční činností přední místo mezi českými i evropskými nakladateli. V edičním programu se zaměřuje na vydávání publikací ze všech vědních oborů. Nakladatelství vydává původní vědecké monografie a práce českých vědců, díla klasiků vědy, překlady zahraničních autorů, populárně-naučnou literaturu, literaturu faktu, encyklopedie, slovníky, příručky, ale také kvalitní českou i překladovou beletrii. V nakladatelství vychází populárně-naučný časopis Živa a také edice popularizačních brožur Věda kolem nás a edice Strategie AV21 (obě edice jsou v tištěné i elektronické podobě k dispozici zdarma).

| KNIHKUPECTVÍ

Kromě nakladatelské činnosti provozuje Academia stejnojmennou síť knihkupectví v Praze, Brně a Ostravě. V knihkupectvích v Brně a v Praze na Václavském náměstí fungují literární kavárny, kde probíhají nejrůznější literární akce (křty knih, autogramiády, přednášky, výstavy). 

Tradiční cílovou skupinu produkce Nakladatelství Academia tvoří vysokoškolští studenti, pedagogové, odborná i laická veřejnost. Všechny publikace jsou proslulé profesionálním zpracováním – pečlivou redakční přípravou a kvalitní grafickou a tiskovou podobou. Splňují tak požadavky všech náročných zákazníků.

WEBOVÉ STRÁNKY VYSTAVOVATELE

FACEBOOK VYSTAVOVATELE

| DALŠÍ VYSTAVOVATELÉ

Top