Veletrh vědy: /

SLOVANSKÝ ÚSTAV AV ČR

SLOVANSKÝ ÚSTAV AV ČR

Slovanský ústav AV ČR je jediným akademickým pracovištěm v ČR, které se zabývá výzkumem slovanských jazyků a literatur v evropském kulturním kontextu. Přispívá tím k poznání naší národní identity v porovnání s ostatními evropskými kulturami.

Ústav vydává tři mezinárodní recenzované vědecké časopisy: Slavia, Byzantinoslavica a Germanoslavica.

| ČÍM SE ZABÝVÁME A CO ZKOUMÁME

  • tvorba tištěných i elektronických slovníků staroslověnštiny a současných slovanských jazyků, 
  • ruská vědecká a umělecká emigrace v meziválečném Československu,
  • slovanská dialektologie a jazykové kontakty,
  • slovanské literatury v evropském kontextu,
  • nejnovější vývoj slovanských jazyků,
  • slovansko-německé kulturní vztahy,
  • Velká Morava a její písemnictví,
  • dějiny české slavistiky,
  • dějiny Byzantské říše.

| UHÁDNETE SPRÁVNÝ VÝZNAM VYBRANÝCH STAROSLOVĚNSKÝCH SLOV?

SPUSTIT KVÍZ

| TABULKY PÍSEM KE STAŽENÍ

PÍSMO HLAHOLICE A CYRILICE

NOVOČESKÁ HLAHOLICE

STAROČESKÁ HLAHOLICE

| POPULARIZACE NAŠÍ ČINNOSTI

FACEBOOK POPULARIZACE VYSTAVOVATELE

PROJEKT GORAZD: DIGITÁLNÍ PORTÁL STAROSLOVĚNŠTINY

VELKÝ ČESKO-RUSKÝ A RUSKO-ČESKÝ SLOVNÍK

| DALŠÍ ODKAZY NA NAŠI ČINNOST

WEBOVÉ STRÁNKY VYSTAVOVATELE

FACEBOOK VYSTAVOVATELE

| FOTOGALERIE

PUBLIKACE KE STAŽENÍ

PROJEKT GORAZD: DIGITÁLNÍ PORTÁL STAROSLOVĚNŠTINY

VĚDA KOLEM NÁS – FRANTIŠEK DVORNÍK

MEZIVÁLEČNÁ RUSKÁ EMIGRACE

STAROSLOVĚNSKÉ PÍSEMNICTVÍ

VÝZKUM JIHOKARPATSKÝCH NÁŘEČÍ

NIKOLAJ LVOVIČ OKUNĚV

KRYM V DĚJINÁCH, LITERATUŘE A MÉDIÍCH

| DALŠÍ VYSTAVOVATELÉ

Top