Veletrh vědy: /
UNIPETROL – VÝZKUMNĚ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM

UNIPETROL – VÝZKUMNĚ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM, a.s.

Unipetrol – výzkumně vzdělávací centrum, a.s. (dále jen UniCRE) je samostatným právním subjektem, jehož hlavním posláním je realizace vědeckovýzkumné činnosti, vzdělávání a poskytnutí výzkumné a experimentální podpory chemickému průmyslu.    

Základním zaměřením UniCRE je provádět výzkum a vývoj konkurenceschopných technologií pro zpracování klasických a alternativních uhlíkových a křemíkových surovin a být předním pracovištěm v oblasti rozvoje průmyslových aspektů akumulace a využití obnovitelných zdrojů energií, zejména na bázi vodíku. 

| ZÁKLADNÍ VÝZKUMNÉ SMĚRY JSOU

  • zpracování ropných frakcí a jejich směsí s obnovitelnými surovinami za účelem výroby biopaliv;
  • konverze odpadních obnovitelných materiálů na suroviny pro výrobu pokročilých biopaliv;
  • využití odpadních plastů jakožto suroviny procesů umožňujících chemickou recyklaci s následnou výrobou polymerů;
  • konverze obnovitelné energie do vodíku a jeho následné využití ekonomicky udržitelnou cestou;
  • vývoj katalyzátorů a sorbentů pro nové technologie;
  • rozvoj digitalizace v oblasti R&D;

UniCRE má zároveň významnou roli v kombinaci výzkumu a vzdělávání. V roce 2018 založila VŠCHT spolu se společností UNIPETROL a UniCRE Univerzitní centrum, které se nachází v sousedství budovy UniCRE.

WEBOVÉ STRÁNKY VYSTAVOVATELE

FACEBOOK VYSTAVOVATELE

| ZKOUMÁME TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ ROPY A OBNOVITELNÝCH SUROVIN, VČETNĚ ODPADŮ

| DALŠÍ VYSTAVOVATELÉ

Top