Veletrh vědy: /

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) je nejvýznamnější vzdělávací, vědecko-výzkumná a umělecká instituce Ústeckého kraje. V rámci osmi fakult je na UJEP každoročně otevírána řada studijních oborů v oblasti techniky, přírodovědných, environmentálních, ekonomických, sociálních a humanitních věd, dále pak zdravotnických oborů, učitelství a umění.

Přírodovědecká fakulta (PřF UJEP) je vědecká vzdělávací instituce, jejíž hlavním posláním je pěstování výuky a rozvoj poznání v přírodovědných oborech. Nabízí studentům relativně široké portfolio oborů od klasických, až po nové, originální a s důrazem na interdisciplinaritu mnohdy jinde nedostupné obory. Klíčové oblasti výzkumu zahrnují oblasti materiálového výzkumu (vývoj nových (nano)materiálů s využitím chemických, fyzikálních a plazmových technologií) a bionanotechnologií.

Fakulta životního prostředí (FŽP UJEP) je orientovaná na výzkum a vzdělávání v široké oblasti ekologie a životního prostředí. Klade důraz na studium příčin narušení základních složek životního prostředí, na možnosti jejich ozdravění a na preventivní opatření v oblasti ochrany. Klíčové oblasti výzkumu zahrnují environmentální analytickou chemii a vývoj nových funkčních materiálů pro eliminaci polutantů.

Fakulta strojního inženýrství (FSI UJEP) je pedagogicko-vědecká instituce, zaměřená na komplexní vysokoškolské vzdělávání. Klíčové oblasti výzkumu zahrnují zejména vývoj a inovace v oblasti strojírenských technologií, kovových materiálů a povrchových úprav.

| UNIVERZITA SEVERU

| UJEP – TADY SE NAJDEŠ!

WEBOVÉ STRÁNKY VYSTAVOVATELE

FACEBOOK VYSTAVOVATELE

| DALŠÍ VYSTAVOVATELÉ

Top