Veletrh vědy: /

UNIVERZITA OBRANY V BRNĚ

UNIVERZITA OBRANY V BRNĚ

Státní a jediná vojenská vysoká škola v České republice připravuje specialisty pro potřeby Armády ČR a civilní odborníky ve prospěch bezpečnostního systému státu, obranného a bezpečnostního průmyslu.  

Poskytujeme vzdělání v bakalářských, magisterských, doktorských studijních programech a programech celoživotního vzdělávání. Vědecko-výzkumnou a expertní činnost zaměřuje do oblasti bezpečnosti a obrany. Studium má výrazné profesní zaměření pro uplatnění v Armádě ČR. Studenti jsou vedeni k respektování hodnot a připravování na práci v týmu, zvládání zátěže a krizových situací. Společným základem je studium jazyků a rozvoj fyzické zdatnosti. Vojenští studenti mají všestranné ekonomické zajištění a jistotu zaměstnání v Armádě ČR.

| VIZUALIZACE CHOVÁNÍ MOSTU ZATÍŽENÉHO VÝBUCHEM 

 

Fakulta vojenských technologií – poskytuje vzdělání v oblasti elektrotechnické, strojní, stavební, geografické, meteorologické, letecké, komunikačních a informačních technologií. Vědecká činnosti se zaměřuje na řešení technických aspektů bezpečnosti a obrany. 

Fakulta vojenského leadershipu – vzdělává velitele a manažery Armády ČR v oblasti managementu a řízení zdrojů aplikovaných do sféry bezpečnosti a obrany.

Fakulta vojenského zdravotnictví – připravuje vojenské lékaře, zubaře, farmaceuty a zdravotnické záchranáře ve spolupráci s Univerzitou Karlovou a Univerzitou Pardubice. Fakulta se profiluje zejména v oblasti epidemiologie, urgentní medicíny, medicíny katastrof
a ochrany proti biologickým, chemickým a nukleárním hrozbám. 

WEBOVÉ STRÁNKY VYSTAVOVATELE

FACEBOOK VYSTAVOVATELE

| JAK TO VYPADÁ NA UNIVERZITĚ OBRANY

| DALŠÍ VYSTAVOVATELÉ

Top