Veletrh vědy: /
ÚSTAV EXPERIMENTÁLNÍ BOTANIKY AV ČR, v.v.i.

ÚSTAV EXPERIMENTÁLNÍ BOTANIKY AV ČR

Ústav experimentální botaniky Akademie věd České republiky (ÚEB) byl založen v roce 1962. V současnosti má 14 laboratoří, které se nacházejí v Praze a Olomouci.

ÚEB provádí hlavně základní výzkum v rostlinné biologii, konkrétně v rostlinné genetice, fyziologii, fytopatologii a biotechnologiích. Je však aktivní také v aplikovaném výzkumu. V rostlinné genetice jsou naše projekty zaměřeny na molekulární genetiku pylu a funkční genomiku rostlin. Fyziologická témata zahrnují hormonální a ekologickou kontrolu růstu a vývoje rostlin, mechanismy transportu a účinku růstových regulátorů, fyziologii rostlinných virů a rostlinnou patofyziologii. V oboru biotechnologií se ústav zabývá například navrhováním a přípravou poživatelných vakcín z rostlin a mechanismy fytoremediace.

| ZAVÍRÁNÍ ŠUPIN ŠIŠKY BOROVICE ČERNÉ

| VÝZKUM A JEHO PRAKTICKÉ VYUŽITÍ

Některé projekty směřují k praktickým aplikacím. Studium rostlinných hormonů například vedlo k syntéze látek, které zpomalují stárnutí kůže nebo vykazují slibné cytostatické efekty.

Ústav spolupracuje s mnoha výzkumnými ústavy a univerzitami v České republice i v zahraničí. Vědci z ÚEB učí na několika českých vysokých školách a studenti těchto škol vypracovávají v ústavu své diplomové či doktorské práce.

Na stránce věnované dějinám ústavu si můžete přečíst stručný přehled jeho historie.

| PODÍVEJTE SE, JAK KLÍČÍ ŘEŘICHA

72 HODIN KLÍČENÍ ŘEŘICHY

WEBOVÉ STRÁNKY VYSTAVOVATELE

FACEBOOK VYSTAVOVATELE

| DALŠÍ VYSTAVOVATELÉ

Top