Veletrh vědy: /

ÚSTAV ORGANICKÉ CHEMIE A BIOCHEMIE AV ČR, v.v.i.

ÚSTAV ORGANICKÉ CHEMIE A BIOCHEMIE AV ČR, v.v.i.

ÚOCHB AV ČR je přední výzkumná instituce pod hlavičkou Akademie věd ČR. Naším posláním je základní výzkum na rozhraní chemických a biologických oborů a přenos výsledků základního výzkumu do aplikací a komerční sféry.

ÚOCHB byl založen jako multioborový ústav na pomezí chemie, biologie a medicíny, kde biologické i chemické skupiny a týmy spolupracují na společných tématech. Tento přístup přinesl významné úspěchy díky průkopnickému špičkovému výzkumu i praktickým aplikacím, zejména v oblasti medicinální chemie.

| PODÍVEJTE SE NA VIDEO NAŠÍ EXPOZICE Z VELETRHU VĚDY 2019!

| ÚSTAV ORGANICKÉ CHEMIE A BIOCHEMIE AV ČR

PROHLÉDNĚTE SI EXPOZICI Z VELETRHU VĚDY 2019

WEBOVÉ STRÁNKY VYSTAVOVATELE

FACEBOOK VYSTAVOVATELE

| DALŠÍ VYSTAVOVATELÉ

Top