Veletrh vědy: /

ÚSTAV PRO JAZYK ČESKÝ AV ČR, v.v.i.

ÚSTAV PRO JAZYK ČESKÝ AV ČR, v.v.i.

Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR (ÚJČ) se zabývá výzkumem českého jazyka v celé jeho šíři – zkoumá češtinu současnou i historickou, psanou i mluvenou, spisovnou i nespisovnou a také kontakty češtiny s dalšími jazyky.      

Součástí výzkumu jsou rovněž teoretické otázky obecné jazykovědy, jazykové kultury, stylistiky, gramatiky, lexikologie, dialektologie, etymologie, onomastiky, vývoje jazyka atd. Péčí ÚJČ vznikají základní příručky o českém jazyce pro širokou veřejnost (slovníky, mluvnice, pravopisné příručky a populárně-vědecká literatura) a odborné publikace knižní i časopisecké. Ústav vydává čtyři vědecké časopisy: Slovo a slovesnost, Naše řeč, Acta onomastica a Korpus – gramatika – axiologie.

Mezi významné aktivity ÚJČ patří služba veřejnosti. Oddělení jazykové kultury poskytuje jako jediné bohemistické pracoviště v České republice soustavné jazykové poradenství nejrůznějším uživatelským skupinám a díky tomu získává informace o aktuálních vyjadřovacích potřebách uživatelů češtiny. Oddělení onomastiky ověřuje podobu jmen a příjmení a vystavuje znalecké posudky. V oblasti vzdělávání veřejnosti a popularizace vědy ÚJČ dále spolupracuje s rozhlasem, televizí a řadou deníků a periodik. Velké množství informací o češtině je umístěno také na internetových stránkách ústavu: www.ujc.cas.cz a v Internetové jazykové příručce: prirucka.ujc.cas.cz.

WEBOVÉ STRÁNKY VYSTAVOVATELE

FACEBOOK VYSTAVOVATELE

INTERNETOVÁ JAZYKOVÁ PŘÍRUČKA

| DALŠÍ VYSTAVOVATELÉ

Top