Veletrh vědy: /

ÚSTAV VÝZKUMU GLOBÁLNÍ ZMĚNY AV ČR, v.v.i.

ÚSTAV VÝZKUMU GLOBÁLNÍ ZMĚNY AV ČR, v.v.i.

Ústav výzkumu globální změny AV ČR – CzechGlobe je veřejná výzkumná instituce, evropské centrum excelence. 

Pomocí nejmodernějšího přístrojového vybavení a postupů zkoumáme probíhající globální změnu (GZ) a její projevy v atmosféře a dopady na biosféru a lidskou společnost.

Výzkum je cílen především na dynamiku pohybu skleníkových plynů v přízemní vrstvě atmosféry, podstatu a dynamiku uhlíkového cyklu ekosystémů, působení GZ na řízené ekosystémy, predikci klimatu v regionálním měřítku a oceňování společenských dopadů GZ včetně predikce zvládání rizik.

WEBOVÉ STRÁNKY VYSTAVOVATELE

FACEBOOK VYSTAVOVATELE

| LETECKÝ DÁLKOVÝ PRŮZKUM

| DALŠÍ VYSTAVOVATELÉ

Top